Жовтень 2000

 
Геологія. Геодезія. Проектування.
Інженерні вишукування.

+38 0472 66 38 22; +38 0472 38 58 32; jovten2000@2upost.com

м. Черкаси вул. Сумгаїтська 17, оф. 22

Залиште Ваші контакти. Ми Вам передзвонимо.

МИ ПРОПОНУЄМО
ГЕОЛОГІЧНІ ТА ГЕОФІЗИЧНІ ПОСЛУГИ

ПОШУК ТА РОЗВІДКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН, ПЕРВИННА ТА ПОВТОРНА ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА
- обробка первинної інформації, аналіз та систематизація зібраних матеріалів про ділянку ;
- професійний аудит діючого підприємства, аналіз та систематизація зібраних матеріалів по родовищу ;
- визначення геолого-гідрогеологічних умов ділянки;
- комплексні геофізичні дослідження;
- бурові роботи;
- гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження;
- відбір зразків та обробка результатів лабораторних досліджень;
- визначення геолого-промислових параметрів та якісних показників;
- розрахунок техніко-економічної доцільності подальшої розробки родовища ;
- оцінка впливу розробки родовища на навколишнє середовище;
- оформлення та подання матеріалів до державних органів та спеціалізованих установ.
ГЕОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ГІРНИЧИХ РОБІТ
- геологічний нагляд за напрямком гірничоексплуатаційних і розвідувальних робіт , повнотою і якістю відпрацювання родовищ у межах дільниці , впровадження заходів захисту гірничих виробок від впливів підземних і паводкових вод ;
- прогноз гірничо-геологічних умов відпрацювання ;
- геологічний нагляд за розробленням і впровадженням комплексу заходів з безпечного проведення гірничих робіт ;
- відбір зразків порід корисних копалин для дослідження ;
- створення еталонної колекції ;
- ведення геологічної документації.
РАДІАЦІЙНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА РОДОВИЩ
- проведення радіаційної зйомки, спектральний аналіз;
- опрацювання, систематизація отриманих даних та оформлення звіту, гамма-каротаж свердловин.

ПОСЛУГИ В ГЕОДЕЗІЇ
ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ В БУДІВНИЦТВІ
ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ЦЕНТРОЇДІВ
ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ
ПРОЕКТУВАННЯ

ПРОЕКТ БУДІВНИЦТВА у т.ч. ГІРНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
ТЕХНІЧНИЙ ПРОЕКТ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ

ПРОЕКТ ГІРНИЧОГО ВІДВОДУ
ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
ПРОЕКТ ТЕХНІЧНОЇ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ
ПРОЕКТ КОНСЕРВАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ КАР’ЄРІВ ( РОДОВИЩ )
ПРОЕКТУВАННЯ ЗОН САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ ( ЗСО )
ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА РОЗРОБКИ РОДОВИЩА ПІДЗЕМНИХ ВОД
ПРОЕКТ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИНИ
ПАСПОРТ ВОДНОГО ОБ’ЄКТУ
ТЕХНІЧНІ УМОВИ НА ПРОДУКЦІЮ ТА СИРОВИНУ ДЛЯ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ
РОЗРОБКА, КОРИГУВАННЯ, УЗГОДЖЕННЯ

МАРКШЕЙДЕРСЬКІ ПОСЛУГИ

МАРКШЕЙДЕРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІРНИЧИХ РОБІТ
- Побудова та розвиток маркшейдерських опорних і знімальних мереж;
- Складання, ведення та поповнення маркшейдерської документації;
- Перенесення в натуру елементів гірничих виробок, меж безпечного ведення робіт, запобіжних ціликів;
- Визначення найбільш раціональних і ефективних схем розвитку гірничих робіт;
- Контроль за стійкістю уступів, бортів кар’єру, стійкістю порід у відвалі, станом автомобільних доріг;
- Контроль за виконанням на підприємстві вимог проекту розробки та плану розвитку гірничих робіт щодо раціонального використання та охорони надр;
- Облік втрат та зубожіння корисної копалини при видобутку;
- Визначення та облік об’ємів виконаних робіт, в тому числі об’ємів видобутку і втрат корисних копалин і повноти відробки запасів корисних копалин, облік стану розкритих, підготовлених і готових до виїмки запасів корисної копалини;
- Складання статистичної звітності про об’єми видобутку і втрати корисної копалини;
- Підготовка графічної документації для складання паспорту буро-вибухових робіт, розрахунок паспорту БВР, поповнюючі знімання БВР;
- Участь у розробці розділів плану розвитку гірничих робіт на поточний рік.

ІНЖЕНЕРНІ ВИШУКУВАННЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНІ ВИШУКУВАННЯ;
ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ВИШУКУВАННЯ;
ГЕОТЕХНІЧНІ ТА ІНЖЕНЕРНО-ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ;
ІНЖЕНЕРНО-ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ;
ВИШУКУВАННЯ ДЛЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА;
СПЕЦІАЛІЗОВАНІ , УМОВНО ВИШУКУВАЛЬНІ.
ПОСЛУГИ АКРЕДИТОВАНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРУНТІВ
Геологія , інженерна геологія , будівництво.
ГЕОДЕЗИЧНІ ТА ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ РОБОТИ
Об’єкти інженерних вишукувань , будівництво.
МАРКШЕЙДЕРСЬКІ РОБОТИ
Визначення об’ємів видобутку та розкривних порід на кар’єрах;
Контрольний замір складів.
РАДІАЦІЙНО – ЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Оцінка природної радіоактивності гірничих порід;
Проведення радіаційного контролю сировини і будівельних матеріалів;
Радіаційний контроль об’єктів будівництва;
Радіаційний контроль сільсько-господарської сировини, кормів, продукції лісового господарства;
Радіаційний контроль металобрухту ,продукції хімічної промисловості.
ГІРНИЧИЙ АУДИТ
ОЦІНКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ
- незалежна експертиза геологічної інформації;
- незалежна експертиза проектних рішень;
- незалежна експертиза екологічних обмежень, дозвільних документів;
- незалежна експертиза соціально-економічного стану району робіт.
ЕКОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ
- у частині охорони атмосферного повітря;
- у частині охорони водних ресурсів;
- у частині охорони земельних ресурсів;
- у сфері поводження з відходами.
ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
- у сфері охорони навколишнього природного середовища.
ПОСЛУГИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ
КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ
Цільова консультаційна допомога з питань охорони праці, консультації з оформлення документації та журналів з охорони праці.
ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА
Розробка номенклатури справ підприємства з охорони праці, розробка пакету документів з охорони праці згідно номенклатури справ, організація навчання в учбових центрах ( при необхідності ).
ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОБОТИ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
Підготовка документів до експертизи, супроводження до отримання дозволу на роботи підвищеної небезпеки.
ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБЛАДНАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
Підготовка документів до експертизи, супроводження до отримання дозволу на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки.
ПРОВЕДЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТА ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
Проведення ідентифікації об’єкта підвищеної небезпеки (ОПН) та розробка повідомлення про результати ідентифікації ОПН.
РОЗРОБКА ПЛАНУ ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ
Розробка Плану ліквідації аварій для підприємств на поточний рік.
Отримайте консультацію безкоштовно


16 років досвіду

Наша компанія з 2000 року надає послуги з геологічного вивчення, геодезії, проектування, геолого-маркшейдерського супроводу гірничих робіт. За цей час у нас з'явилося багато постійних клієнтів, з якими ми співпрацюємо не один рік. Об'єкти проектування в 5 областях України і АР Крим. Об'єкти геологічного вивчення в 4 областях України. Об'єкти геологічного і маркшейдерської супроводу в 7 областях України.

Результат


Ми цінуємо Ваш час! Тому всі роботи виконуємо якісно і за мінімальні терміни. Замовивши наші послуги, Ви залишитеся задоволені результатом.

Сертифікати, ліцензії, нагороди

Сертификат инжинер-проектировщик

Свидетельство Атестации

Медаль Лидер отрасли 2012

Сертификат медели

Медаль Лидер отрасли 2014

Сертификат медали

Разрешение на ведение работ

Разрешение для горных работ

Як ми працюємо

Отримання або складання технічного завдання з замовником.


Складання програми робіт, визначення вартості і термінів виконання.


Затвердження замовником програми робіт і вартості, календарного плану.


Виконання робіт, узгодження, супровід.

Наші клієнти

Мітки зазначені на карті
Геологическое сопровождение горных работ, метка Геологічний супровід гірничих робіт Маркшейдерское обеспечение горный работ, меткаМаркшейдерський супровід гірничих робіт
Проекты, меткаПроекти Геологические работы, метка Геологічні роботи
Референс-лист

Найменування обєкта

Місцезнаходження

рік

Геологічне супровождення гірничих робіт

1

ТОВ "Беютага"

Токівське родовище гранітів (діл. Ювілейна) Апостолівський р-н, Дніпропетровська обл.

2014-2016

2

ТОВ "Гранум"

Токівске родовище гранітів (діл. Водоспад) Апостолівський р-н, Дніпропетровська обл.

2014-2016

3

ПАТ "Богуславський гранкар'єр"

Богуславське родовище гранітів (діл. Дешки) Богуславський р-н, Київська обл.

2014-2016

4

ПП "Цеглабуд"

Мліївське-ІІ родовище цегельної сировини. Городищенський р-н, Черкаська обл.

2014-2016

5

ПАТ "Новопавлівський гранкар'єр"

Новопавлівське родовище гранітів (діл. Плоска, Верхня) Нікопольський р-н, Дніпропетровська обл.

2014-2016

6

ПП "Будзабезпечення"

Новоселівське родовище піску. Полтавський р-н, Полтавська обл.

2014-2016

7

ТДВ "Первомайський спецкар'єр"

Софіївське родовище гранітів. Первомайський р-н, Миколаївська обл.

2014-2016

8

ФОП Раков А.О.

Спаське родовище піску. Мелітопольський р-н, Запорізька обл.

2014-2016

9

ПАТ "Новополтавський кар'єр"

Новополтавське родовище гранітів. Чернігівський р-н, Запорізька обл.

2014-2016

10

ПАТ "Запоріжнерудпром"

Передаточнинське родовище гранітів. м.Запоріжжя

2014-2016

11

ТОВ "Трансфлот"

Гребенянське родовище піску. Кагарлицький р-н, Київська обл.

2014-2016

12

ПАТ"Кременчуцький річковий порт"

Крячинівське родовище пісків. м.Кременчук, Полтавська обл.

2014-2016

13

ПрАТ"Запорізьке кар'єроуправління"

Запорізьке родовище гранітів. м.Запоріжжя

2014-2016

14

ТОВ"Черкаси-кар'єр"

Червонослобідське родовище пісків. Черкаський р-н, Черкаська обл.

2014-2016

Маркшейдерське забезпечення гірничих робіт

1

ПП "Цеглабуд"

Мліївське-ІІ родовище цегельної сировини.

Городищенський р-н, Черкаська обл.

2014-2016

2

ПП "Будзабезпечення"

Новоселівське родовище піску. Полтавський р-н, Полтавська обл.

2014-2016

3

ТДВ "Первомайський спецкар'єр"

Софіївське родовище гранітів. Первомайський р-н, Миколаївська обл.

2014-2016

4

ТОВ "Трансфлот"

Гребенянське родовище піску. Кагарлицький р-н, Київська обл.

2014-2016

5

ТОВ"Черкаси-кар'єр"

Червонослобідське родовище пісків. Черкаський р-н, Черкаська обл.

2014-2016

Проекти

1

Гірничий відвід Петрівського родовища цегельної сировини.

Миколаївський район,

Миколаївська обл .

2005

2


Технологічна дорога, ДП "Санта - Петрівка"

Миколаївський район,

Миколаївська обл .

2005

3

Коригування гірничої частини проекту розробки Кирилівського родовища гранітів .

Добровеличківський район, Кіровоградська область .

2006

4


Робочий проект консервації Південної ділянки Новоселицького каолінового кар'єру.

Черкаська обл.

2006

5

Робочий проект розширення Південно - Східної частини Капустянського родовища граніту.

Кіровоградська обл .

2006

6


Робочий проект розробки. Проект ОВНС. Проект рекультивації Софіївського родовища гранітів.

Первомайський р - н, Миколаївська обл.

2007

7

Робочий проект розробки. Проект рекультивації. Проект технологічної автодороги Малоскелівського родовища кварцитів.


Світловодський район, Кіровоградська область.

2008

8

Проект дослідно - промислової розробки Березівського родовища пильних вапняків.


Роздольненський район, АР Крим.

2009

9

Робочий проект розробки. Проект гірничого відводу Шестаківського родовища щільних пісків.


Кіровоградський р - н, Кіровоградська обл.

2009

10


Робочий проект розробки Південної ділянки Мурзинського родовища вторинних каолінів.


Звенигородський район, Черкаська область.

2009

11


Робочий проект дослідно - промислової розробки Південної ділянки Оленівського родовища пильних вапняків.


Чорноморський район, АР Крим.

2010

12

Містобудівне обґрунтування розміщення Яблунівського кар'єру з видобутку і переробки граніту.

Сарнинський р - н, Рівненська обл.

2010

13


Робочий проект розробки. Проект гірничо - технічної рекультивації. Проект гірничого відводу Вікнянської ділянки вапняку.

Івано - Франківська обл.

2010

14

Проект гірничого відводу, робочий проект, проект гірничотехнічної рекультивації Рожнятівської ділянки піску, гальки.

Івано - Франківська обл.

2011

15

Проект реконструкції, проект гірничотехнічної рекультивації кар'єру вторинних каолінів Північної ділянки Мурзинського родовища

Черкаська обл.

2011

16

Проект гірничого відводу, проект технологічної схеми Мошногірського родовища мінеральних вод.

Черкаська обл.

2011

17

Проект розробки. Гірничий відвід. Проект водоохоронної зони Західно - Танського кар'єру блочного каменю.

смт . Демурине, Дніпропетровська обл.

2011

18

Техніко - економічний розрахунок. Гірничий відвід Вовчанського родовища титан - цирконієвих руд.

смт . Демурине, Дніпропетровська обл.

2012

19

Технологічна схема розробки Вербівського родовища мінеральної природної столової води. Проект гірничого відводу.

с.Вербівка, Новоукраїнський р - н, Кіровоградська обл .

2013

20

Проект гірничого відводу Малоперещепинського родовища , Скобівська ділянка піску.

Новосанжарський р-н, Полтавська обл.

2013

21

Робочий проект розробки. Проект ОВНС. Проект гірничо-технічної рекультивації. Проект гірничого відводу Залізняцького родовища піску.

Катеринопільський р-н, Черкаська обл.

2014

22

Робочий проект розробки. Проект ОВНС. Новоселівське родовище піску.

Полтавський р-н. Полтавська обл.

2015

23

Технічний проект розробки. Проект ОВНС. Проект гірничого відводу. Червонослобідське родовище будівельного піску

Черкаський р-н, Черкаська обл.

2016

Геологічні роботи

1

ТОВ «Сонек» Затвердження ТЕО постійних кондицій та затвердження запасів у ДКЗ України Балашівського родовища вторинних каолінів.

Кіровоградський р-н, Кіровоградська обл.

2013

2

ГЕО та затвердження запасів в ДКЗ родовища підземних вод на території ТОВ «Малбі Беверідж».

м.Черкаси.

2014

3

Комплекс робіт по дорозвідці, складанню ГЕО та затвердження запасів у ДКЗ України Новоселівського родовища піску.

Полтавський р-н. Полтавська обл.

2015

4

ТОВ «Бон Буассон Беверідж».

Розробка ГЕО прісних підземних вод та затвердження запасів в ДКЗ України.

м. Черкаси.

2015

5

Повторна геолого-економічна оцінка та затвердження запасів у ДКЗ України. Скопіївське родовище гранітів.

Добровеличківський р-н, Кіровоградської обл.

2016

6

Повторна геолого-економічна оцінка та затвердження запасів у ДКЗ України. Мурзинське родовище вторинних каолінів.

Звенигородський район, Черкаська область.

2016

Отримайте консультацію безкоштовно

Please publish modules in offcanvas position.